• Notre salade de fruits à Tahiti

  Te mä'a hotu 'äno'i

            

  - Te  painapo                                   - Te tipi

  - Te mei'a                                        - Te punu täipu

  - Te merëni                                     - Te färii

  - Te vï                                               - Te mereti

  - Te 'änani                                      - Te 'iri

  - Te 'i'ita

  - Te täporo

  - Te 'äpara

               

  'A horohoroi i te rima.                   ' A täpü i te painapo.

                         

  'A höhore e 'a tipitipi  i           'A tapu te merëni.

   te mei'a.

            

  'A 'iriti i te mau huero.             'A tapu i te täporo.

          

  'A höhore i te 'äpara.           'A tipitipi i te 'i'ita.

           

  'A höhore i te 'änani.        'A 'umu i te täporo.

        

  'A 'amui i te mau ma'a hotu             'Ua ineine te ma'a hotu

  e 'a fa'arapu. 'A 'amui ato'a           'äno'i.

  i te vänira.

  'A horoi i te tauiha'a no te ma'a.

    

    

         

     

     

    

    

    


  Tags Tags : , , , ,